Vi reparerar alla typer av karosseriskador och har avtal med samtliga försäkringsbolag.

Vi är i huvudsak utrustade för karosseriarbeten men utför även andra reparationer där vi klarar oss med den utrustning vi har. Det kan vara enklare servicearbeten, bromsreparationer mm.

Vi utför även förekommande glasarbeten som hårdlimmade vindrutor och bakrutor men även övriga glasrutor på bilen.

Där så erfordras tar vi hjälp av våra duktiga underleverantörer med t. ex. lackering, AC-tömning/fyllning, hjulinställning mm.

Vi ombesörjer även besiktning/ombesiktning där så önskas.