Trollhättan

Patrick Ståhl född 1985 platsansvarig och bilplåtslagare.
Inge Sjöberg född1966 bilplåtslagare/bilmekaniker.
Leif Karlsson född 1958 bilmekaniker och allt i allo.
Martin Eriksson född 1970 ägare mm.
Conny Engman född 1954. extra resurs, springpojk mm.